Outdoorové riešenie vyvolávacieho systému

Vyvolávací systém pre vonkajšie použitie využíva rovnaký softvér ako Indoor riešenie.

Hardvérové časti exteriérového vyvolávacieho systému si samozrejme vyžadujú inú konštrukciu ako pri vnútornom systéme, či už s ohľadom na poveternostné vplyvy, tak aj na lepšiu vyditeľnosť z väčších vzdialeností. Kiosk je vyhotovený tak aby odolával všetkým nástrahám počasia. Skelet kiosku, dotyková obrazovka a prípadná klávesnica sú na to prispôsobené.

Hlavné zobrazovacie a pracoviskové displeje v tomto prípade bývajú, pre lepšu čítateľnosť, väčších rozmerov a počasiu odolnom prevedení. Zvyčajne sú vyhotovené ako LED segmentové, ale môžu byť použité aj LCD exterierové obrazovky.

UKÁŽKY REALIZÁCIÍ