Digitálna informačná úradná tabuľa

Digitálne informačné úradné tabule prinášajú firmám, organizáciam, ale hlavne úradom štátnej správy a samosprávy možnosť vždy aktuálne a v dostatočnej miere informovať svojích pracovníkov, klientov a občanov o čom ich informovať potrebujú a musia. Vďaka nej budú informácie a dokumenty k dispozícii nepretržite a automaticky, bez obavy zo znehodnotenia alebo zo zásahu neoprávnenej osoby do obsahu či rozsahu poskytovaných informácií a dokumentov.

Jednoduchá a rýchla správa obsahu. Všetky informácie a dokumenty pripravíte a zverejníte z pohodlia kancalárie. Žiadne tlačenie množstva papierov a ich následné vešanie z rebríka v daždi a iné nepríjemné a nebezpečné úkony Vám už nehrozia.

Digitálna elektronická informačná úradná tabuľa využíva ako vstupno-výstupné zariadenie akýkoľvek dotykový LCD/LED displej alebo monitor, prípadne vnútorný/vonkajší Infokiosk. V prípade potreby vyššieho zaťaženia môže byť k centrálnej jednotke pripojených aj viac zobrazovacích jednotiek súčasne. Klienti si na nich v jednoduchom a prehľadnom menu vždy ľahko a rýchlo nájdu požadované informácie alebo dokumenty.

Digitálna informačná tabuľa v čase svojej nečinnosti môže poskytovať rôzne informácie ako napríklad aktuálne počasie, reklamu alebo upútavky na akcie a podujatia firiem, miest alebo obcí. Na tento účel je možné pripojiť do systému aj samostatnú bežnú obrazovku/monitor, kde tieto dodatkové informácie budú zobrazované nepretržite.

UKÁŽKY REALIZÁCIÍ