Vyvolávací a rezervačný systém – Indoor

Vyvolávací systém slúži na riadenie toku zákazníkov na pobočkách rôznych inštitúcií ako napríklad banky, úrady, mobilný operátori, vodárne, plynárne, elektrárne, alebo lekári a lekárne, polikliniky a nemocnice. Systém je vhodný všade kde vznikajú rady čakajúcich, ktoré treba usmerňovať.

Vyvolávací systém umožňuje získať jedinečné štatistické dáta o dĺžke čakacej doby, transakčné časy alebo o dôvode príchodu zákazníka a iné.

Riadiaci softvér je centralizovaný a umožňuje jednoducho ovládať všetky pobočky. Zároveň je systém klientsky konfigurovateľný do takej miery, že si ho dokážete sami nastaviť podľa svojích požiadaviek. Celý riadiaci a obslužný softvér je postavený na webovej technológii takže nie je potrebná žiadna inštalácia dodatočného softvéru a na jeho ovládanie postačuje štandardný webový prehliadač. Softvér obsahuje viaceré rozširujúce zásuvné moduly, napríklad rezervačný systém alebo modul vzdialene ovládanej reklamy.
Riadiaci softvér je navrhnutý tak, že spoľahlivo podporuje integráciu so systémami tretích strán.

Hardvérové časti systému sa skladajú zo vstupného zariadenia “kiosku”, na ktorom si zákazník zvolí na dotykovej obrazovke požadovanú službu, prípadne potvrdí príchod načítaním QR kódu, čiarového kódu alebo naskenovaním dokladu totožnosti a následne dostane lístok s poradovým číslom.

Ďalším hardvérovým komponentom sú hlavné orientačné displeje (LED segmentové alebo LCD obrazovky) ktoré smerujú zákazníkov na požadované pracoviská.

Samotné pracoviská bývajú, pre lepšiu orientáciu, zvyčajne označené displejmi na ktorých sa zobrazuje poradové číslo lístka.

UKÁŽKY REALIZÁCIÍ